gioconda: (Default)
[personal profile] gioconda
Коли я писала про "лист" Яневського, я допустила деякі помилки. Зараз виправлю.

По-перше, у слідстві зарахування пільгових років вислуги припинено. Подякуймо останній пенсійній реформі.

По-друге, палочна система таки нікуди не зникла. Але виглядає все це тепер трохи інакше. Згідно нового КПК слідчий офіційно тепер працює "на стороні обвинувачення". Для порівняння - раніше такого поняття не було. Тепер є, і слідчі в цій системі аж ніяк не є незалежними. Вся їх робота наразі повністю залежить від вказівок прокурора, за невиконання яких можна невимушено сісти. Тому провадження, за яким звинуваченого виправдовує суд - підстава для догани та зняття шматку зарплатні. Робіть висновки.

Що собою наразі являє прокуратура - легко можна побачити із "харківської справи", що вибухнула цього літа.

І дещо на закуску.

На даний момент по Україні відкрито близько 15 кримінальних проваджень проти слідчих - за невиконання вказівок прокурорів. З них 7 - на Волині.

Вчора одна з львів’янок, працівниця слідства, була у справах в Апеляційному суді. Під час розмови із суддею (суддя при цьому поводилась, як бикувате хамло) остання кинула в слідчого кодексом. Мовляв, пішла геть звідси. Дівчина не розгубилась, підняла кодекс і пожбурила його назад, у суддю. Сьогодні вже йдуть розборки на вищому рівні. Вболіваю за дівчину.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gioconda: (Default)
gioconda

March 2014

S M T W T F S
       1
23456 78
910 1112131415
16171819 20 2122
23242526272829
3031     

Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios